Tijdens de eerste ouderavond van dit schooljaar hebt u schriftelijk vragen kunnen stellen. Hieronder vindt u de antwoorden.

Hoe daag je kinderen uit toch dat stapje extra te zetten of hoe haal je ze uit hun comfortzone? Elke leerling heeft eeneigen recept. De een heeft vragen nodig en de ander heeft bijna niets nodig om het extra stapje te zetten.

Het systeem klinkt fantastisch, maar jullie zitten wel bij een onderwijsinspectie met vastgestelde examens… Hoe legt Niekée de relatie tussen de landelijke eisen voor diploma’s en de persoonlijke leerweg van de kinderen? Door onze manier van werken staan we veel dichter bij leerlingen en weten we precies waar ze staan en wat ze nog nodig hebben. We houden rekening met de persoonlijke leerweg van de leerlingen, daardoor wordt het voldoen aan de landelijke eisen juist eenvoudiger.

In hoeverre wordt er toegewerkt naar de eindtermen van de PTA’s in het 3e leerjaar, gedurende het 2e leerjaar? Hoe bereid je kinderen voor op PTA/ exameneisen? In de onderbouw ligt de focus op het ontwikkelen van vertrouwen en intrinsieke motivatie bij leerlingen. Van hieruit wordt gewerkt aan de ontwikkeling van leervaardigheden die leerlingen in hun verdere carrière helpen om zich blijvend te ontwikkelen.

In de onderbouw werken we met name aan de zes algemene doelen die voor elk eindexamenvak gelden. Dit doen we middels uitdagingen waarin de vakspecifieke eindtermen aan bod kunnen komen en in de bovenbouw ligt de focus meer op de vakspecifieke eindtermen.


Is er een verplichte maatschappelijke stage in het tweede of derde leerjaar?

Klopt het dat magister komt te vervallen? Hoe blijven zaken als voortgang en aanwezigheid evt. toetsmomenten dan transparant en inzichtelijk voor ouders? De afwezigheidsregistratie kunt u via Magister blijven inzien.

Moeten de leerlingen in het 2e leerjaar een profiel kiezen? Ja, de leerlingen kiezen aan het einde van leerjaar 2 voor D&P (diensten en producten) of MVI (mediavormgeving en ICT).

Wat is het verschil tussen Niekée 0.0 en Agora? Het belangrijkste verschil is dat wij op de taalvakken en wiskunde een leerlijn blijven aanbieden vanaf de brugklas. De overige vakken zullen gericht zijn op eigen challenges en input.

Worden kinderen “besproken” met meer docenten? Ja, we hebben elke dag om 8.00u en verder gedurende dag de gelegenheid om de voortgang van individuele leerlingen te bespreken.

Hoe lang houden kinderen dezelfde coach? Tot het 4e leerjaar?

Ik mis praktische informatie

Waarom niet na een afgerond project toetsen wat leerling heeft geleerd/ wat is blijven hangen… Bij uitdagingen gaat het niet om het doel, maar om de reis. Een toets zegt niets over het leerproces dat de leerling heeft doorgemaakt. In de onderbouw ligt de nadruk op dat leerproces.

Wij observeren het leerproces en geven leerlingen hier feedback en tips over tijdens een uitdaging, zo brengen we leerlingen steeds op een hoger niveau.

Krijgen ze huiswerk? Leerlingen werken aan hun eigen uitdagingen en het zou zomaar kunnen dat leerlingen hier thuis mee verder gaan.

Wordt er gewerkt met een agenda (of is dat ook op vraag van de leerling) Elke leerling krijgt een persoonlijk traject, dat vastgelegd wordt in een persoonlijke planning. Dit kan gebeuren middels een fysieke papieren agenda, een on line-agenda of op een andere manier, afhankelijk van de vraag van de leerling.


Hoe letten jullie op de kinderen die minder opvallen? Elke leerling krijgt persoonlijke begeleiding van zijn/haar coach en dit zal zorgen voor veel persoonlijke contactmomenten per week. Dit is een zeer intensief contact en hierdoor niet te vergelijken met een reguliere setting.

Hoe zorg je voor aansluiting op vervolgonderwijs? Met name voorbereiden op de manier waarop dat wordt lesgegeven? “traditioneler” Onderzoek heeft uitgewezen dat 30% van de leerlingen in het eerste leerjaar van het MBO wisselt van opleiding/ stopt. Wij denken dat onze leerlingen een doordachtere keuze zullen maken en niet bij deze 30% gaan horen.

Binnen het MBO worden vaardigheden als plannen, samenwerken, projecten gezien als alledaagse vaardigheden. Dit zijn precies de vaardigheden waar wij extra aandacht aan besteden.

Zijn er naast “gevoelens” match en ook andere criteria om een passende match te maken? Leerlingen hebben een aantal voorbereidende opdrachten gemaakt, waaruit we de ondersteuningsvraag hebben afgeleid. Op basis van eigen waarnemingen, de ondersteuningsvraag en de voorkeur van de leerlingen hebben de coach gekoppeld.


Kan er tijdens het schooljaar ook gewisseld worden van coach, als het toch niet bevalt? Indien er zwaarwegende argumenten zijn om te wisselen, zullen we dit niet laten.

Hoe zicht op niveau van de leerling bij geen toetsen? Wij als docenten krijgen duidelijker zicht op uw kind, omdat we dagelijks met uw kind aan het werk zijn. We kunnen dit op het moment nog niet aan ouders aan transparant maken, maar zijn hierin wel aan het ontwikkelen.

Voordat mijn kind op deze school kwam werd hij getest. -----

Nu hebben wij gekozen EN in het tweede jaar wordt alles veranderd, waarom niet de eerste klas? -----

Hoe krijgt school de voortgang van mijn kind transparant, zodat wij inzicht hebben in de ontwikkeling? Wanneer krijgen we als ouders te horen als het niet goed gaat/ weinig voortgang is met mijn zoon/ dochter? Angst is dat coach/ school dit niet wil toegeven/ succes wil hebben! Zodra wij als coach ons zorgen maken om een kind, zullen we te allen tijden contact opnemen met de ouders.

Het succes van de coach wordt voor een groot deel bepaald door het welzijn van het kind.

Wat gebeurt er als een kind gestimuleerd wordt door cijfers? Wij gaan de kinderen stimuleren/ motiveren op andere, veel persoonlijker manieren.

Als de leerlingen een eigen werkplek hebben, bewegen ze dan nog wel genoeg? Bewegen maakt slimmer. We zijn bezig om fitness mogelijkheden te creëren binnen de leerruimte van leerjaar 2

Parttime coach, hoe/ waar kan kind terecht bij vrij/ afwezigheid van coach? Bij kleine dagelijkse dingen direct bij een andere aanwezige coach. Bij meer persoonlijke zaken liever contact per e-mail met eigen coach.

Waar gaan we naar toe? Bijgestelde doelen? Etc. Meer aandacht voor de individuele leerling en van daaruit creëren we een gepersonaliseerd lesprogramma, gebaseerd op het talent en het verbeteren van algemene vaardigheden van de desbetreffende leerling.

Is Duits straks een examenvak? Is tot nu toe mogelijk op GT niveau.

Communicatie ouders via mail? We communiceren via e-mail, per telefoon of persoonlijk. U kunt hierover afspraken maken met de coach.  Mailadressen vindt u op de homepage van deze site (Galerie).

Hoe ziet het onderwijs er in leerjaar 3 en 4 eruit? “ Moeten” hier meer dingen? Sluit dit op elkaar aan? Hoe worden leerlingen hierop voorbereid? Zie bijlage Blauwe Boekje.

Niekée_Blauwe_boekje_2017-2018.pdf Niekée_Blauwe_boekje_2017-2018.pdf
Size : 1231.977 Kb
Type : pdf


Niveau peilen/ toetsen

Hoe gebeurt dat?

Stel dat je kind groeit! Een groei doormaakt van basis naar kader!

Welke stroming binnen het onderwijs is jullie voorbeeld?

Met welke andere scholen werken jullie samen?

Wat is jullie beleid t.a.v. pesten? Zowel in gesprek met ouders als met degene die gepest wordt?

Hoe monitor ik de voortgang van het kind?